Homologatieformulier

1.1.3. Homologatie

In alle reeksen is men verplicht in een gehomologeerde sportzaal te spelen, op een

gehomologeerd terrein dat volgens de afdeling of voor een hogere afdeling waaronder

de wedstrijd ressorteert gehomologeerd is.

Het homologatiereglement en de gehomologeerde zalen zijn terug te vinden op de

website van Volley West-Vlaanderen.

Dit document dient te worden afgedrukt in kleur en moet bij elke wedstrijd worden voorgelegd.

De homologatiecode dient te worden genoteerd in het vak Comments (VolleySpike) en

dit bij iedere wedstrijd.