Wedstrijdballen

Schema voor het gebruik van wedstrijdballen

Wijzigen van een bekerwedstrijd

In bijlage een schema waarin je per bekerweekend kan zien tot wanneer je een wijziging kan aanvragen en wat de eventuele administratieve kost is.

Bekerwedstrijden hebben voorrang op competitiewedstrijden, indien deze plaats vinden op de data voor bekerwedstrijden ( 4/5 sept, 11/12 sept, 30/31 okt, 18/19 dec, 5/6 febr, 26/27 maart en 16/18 april).

De bekerwedstrijden kunnen niet later gespeeld worden dan de voorziene datum, vooruit plaatsen kan altijd, maar met akkoord van beide ploegen.

Uitzondering: De bekerwedstrijden voorzien op 30/31 okt 2021 mogen ook doorgaan op 6/7 nov 2021.

In de huidige competitiekalender kan het gebeuren dat er wedstrijden zijn gepland op een bekerwedstrijd (dit is het geval bij reeksen met meer dan 12 ploegen), ook hier hebben de bekerwedstrijden voorrang.

Damesploegen die weekend 4-5 september 2021 winnend afsluiten en in het weekend 11-12 september 2021 thuis spelen (winnaars matchen 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21). kunnen een wijziging nu al doorgeven per e-mail aan de competitieleider. Zij moeten eveneens de mogelijke tegenstander per e-mail op de hoogte stellen. Deze matchen zijn immers nog niet opgenomen in de kalender aangezien de winnaar op heden nog niet is gekend.

 

Beachtornooien senioren 2021

Beachtornooien voor senioren  2021

Cursus initiator

Resultaten Corona-Enquête

Hierbij de resultaten van de enquête die werd bevraagd aan alle West-Vlaamse clubs nav de corona-pandemie.

Vergoeding vrijwilligerswerk

Voorwaarden

De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, …) en is dus geen loon of inkomen.

Bedrag

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van sociale zekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

Voor de forfaitaire onkostenvergoeding is er een bovengrens van

  • 35,41 euro per dag
  • 2600.90 euro per jaar (voor inkomsten 2021, aanslagjaar 2022).

Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: maximaal 0,3542 euro per afgelegde kilometer (van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021)
  • voor het gebruik van de fiets: 0,24 euro per kilometer.

-WANTED-

Volley West-Vlaanderen is op zoek naar een jeugdverantwoordelijke. Help jij de West-Vlaamse volleybaljeugd verder uit te bouwen, neem dan snel contact op met voorzitter Johan van Riet (johanvanriet@telenet.be).