Beker

Het bekerreglement Volley West-Vlaanderen 2023-20224 is goedgekeurd op de vergadering van het Bestuursorgaan Volley West-Vlaanderen op 20/04/2023.

Organiserende macht

Volley West-Vlaanderen richt volgende bekercompetities in:

 • Beker Nationaal Heren VWV
 • Beker Nationaal Dames VWV
 • Beker Heren VWV
 • Beker Dames VWV
 • Jeugdbeker VWV

Algemeen

 1. Inschrijvingen zijn niet verplicht, er kunnen wel beperkingen per categorie worden voorzien. Inschrijven via de clubadministratie VV en dit tot en met 15 mei voorafgaand het nieuwe seizoen. Het inschrijvingsgeld per ploeg is opgenomen in de administratieve lijst.
 2. De statuten en reglementen VWV en VV, evenals de internationale spelregels zijn van toepassing behoudens afwijkingen en speciale voorzieningen opgenomen in dit reglement.
 3. Om het schema 2-4-8-16-32-64 te volgen, kan er eventueel een voorronde plaatsvinden tussen de laagst spelende ploegen. De mogelijkheid bestaat dat een voorronde in tornooivorm doorgaat. Het wedstrijdschema wordt bepaald door middel van lottrekking.
 4. Afstaan van het thuisvoordeel kan slechts gebeuren op verzoek van beide clubs. Bij akkoord van beide ploegen wordt deze goedgekeurd, indien de bekerleiding deze 14 dagen voor de geplande ontmoeting ontvangt.
 5. Voor eventuele klachten, scheidsrechterverslagen of beroepen i.v.m. bekercompetities, dient de voorziene juridische procedure gevolgd te worden zoals omschreven in het juridisch reglement VV, eventueel met toepassing van de voorziene spoedprocedure.
 6. Op vaste organisaties, toegewezen door VWV, wordt een wedstrijdjury voorzien bestaande uit drie leden (leden BO, commissie VWV). Deze leden mogen niet betrokken zijn met de spelende clubs, ook onrechtstreeks niet. De voorzitter POC duidt de voorzitter aan. De wedstrijdjury neemt alle dwingende maatregelen ter plaatse om kleine geschillen te beslechten en een normaal verloop van de wedstrijden te betrachten. Tegen de beslissingen van de bekerjury kan elke betrokken partij klacht indienen zoals voorzien is in het juridisch reglement VV.
 7. De wedstrijden dienen betwist te worden op de dagen en uren vastgelegd door de verantwoordelijke POC en de bekerleiding. 
  1. Aanvangsuren bekerwedstrijden voor jeugd:
   1. Op zaterdag
    1. vanaf 10u00 tot en met 11u00
    2. vanaf 13u00 tot en met 20u00
   2. Op zondag
    1. vanaf 10u00 tot en met 11u00
    2. vanaf 13u00 tot en met 19u00
  2. Aanvangsuren voor senioren:
   1. Op zaterdag
    1. vanaf 13u00 tot en met 21u00
   2. Op zondag
    1. vanaf 10u00 tot en met 11u00
    2. vanaf 13u00 tot en met 19u00
  3. Mits akkoord van beide ploegen en verantwoordelijke bekerleiding kan afgeweken worden van bovenvermelde tijdspannes.
 8. Bekerwedstrijden hebben voorrang tijdens het voorziene bekerweekend.
 9. Bekerwedstrijden kunnen te allen tijde in onderling akkoord VOOR het voorziene bekerweekend gespeeld worden. Later spelen dan het voorziene bekerweekend is niet toegelaten.
 10. Alle wedstrijden worden via Volleyspike volledig gemarkeerd, ook alle jeugdwedstrijden.
 11. Mededelen uitslag van de wedstrijd. Via het elektronisch wedstrijdblad wordt de uitslag automatisch geüpload naar de website. Bij ontstentenis daarvan, dient de uitslag door de thuisploeg elektronisch ingegeven te worden en wel als volgt: Er dient in dit geval een wedstrijdblad opgestuurd te worden naar de bekerleiding, ten laatste de zondagavond om 23u59.

Wijzigingen bekerwedstrijden

 1. Volgens de lottrekking wordt het schema gepubliceerd. De ploeg als eerste vermeld is de thuisploeg en bekomt het recht van inrichten. Hierbij worden de gegevens (aanvangsuur, dag en zaal) overgenomen van het inschrijvingsformulier. Wijzigen kan in onderling akkoord met administratieve kost.
 2. Na elk weekend wordt bij opmaak van de volgende ronde voor de thuisploeg de dag, het uur en de zaal overgenomen dat werd opgegeven bij de inschrijving voor de bekercompetitie. Deze voorlopige kalender wordt zo snel mogelijk op de website gepubliceerd. De thuisploeg kan zonder akkoord nog wijzigen tot en met de vrijdag na het gespeelde bekerweekend. Dit wordt via mail gemeld aan de bekerleiding en de bezoekende ploeg. De wijziging moet echter wel voldoen en binnen het volgende bekerweekend vallen. Voor deze wijziging wordt geen kost aangerekend. Op zaterdag na het gespeelde bekerweekend wordt het volgende bekerweekend definitief. Vanaf dan zijn enkel nog wijzigingen mogelijk in onderling akkoord en creëren een te betalen bedrag. De aanvraag dient binnen de acht dagen beantwoordt te worden.
 3. Indien geen akkoord tussen beide ploegen beslist de Voorzitter POC waar en wanneer de wedstrijd zal gespeeld worden. De kosten gemaakt voor het organiseren van deze wedstrijd worden gedeeld door beide ploegen.
 4. Indien een thuisploeg niet kan spelen op het aangegeven dag en uur is dit forfait voor de thuisploeg. Indien de bezoekende ploeg niet kan aanwezig zijn op de dag en het uur is dit forfait voor de bezoekende ploeg. In deze gevallen wordt een boete toegekend.
 5. De voorzitter POC neemt alle nodige maatregelen om de bekercompetitie normaal te laten verlopen.

Beker Nationaal Heren en Dames VWV

 1. Beker voor heren- en damesploegen die aantreden in de nationaal reeksen. De ploegen zijn aangesloten bij VV en VWV en komen uit in Nationale 1, 2 en 3. Dit is afzonderlijk voor dames en heren.
 2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid door het PSC. De vergoeding is gelijkgesteld als in nationale reeksen.
 3. Tot aan de finale krijgt de laagst spelende ploeg het thuisvoordeel.
 4. Er wordt gespeeld met een bonus van één punt per afdeling tijdens de eerste vier sets voor de laagst spelende ploeg. De vijfde set wordt zonder puntenbonus gespeeld.
 5. Indien twee ploegen van dezelfde club de halve finale bereiken, worden deze in de halve finale tegen elkaar geplaatst.

Beker Heren en Dames Promo VWV

 1. Beker voor alle heren- en damesploegen die aantreden in de Promoreeksen VWV. Dit is afzonderlijk voor dames en heren.
 2. Het aantal deelnemende ploegen per club wordt beperkt tot maximum 3 (drie) ploegen.
 3. Er wordt voor de kwartfinales en halve finales een aparte trekking georganiseerd na 1/8 finales. Dag, uur en zaal worden op deze trekking vastgelegd, zo niet worden de gegevens overgenomen van bij de inschrijving. De geplaatste ploegen worden naar deze trekking uitgenodigd.
 4. Wanneer twee teams van eenzelfde club de kwartfinales bereiken dan worden deze in de kwartfinales tegenover elkaar geplaatst. Indien meer dan twee ploegen van eenzelfde club de kwartfinales bereiken, dan wordt het onderling duel bepaald door lottrekking. Indien twee ploegen van dezelfde club de halve finale bereiken, worden deze in de halve finale tegen elkaar geplaatst.
 5. Alle ontmoetingen worden met rechtstreekse uitschakeling gespeeld.
 6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid door het PSC. De vergoeding is deze zoals in de provinciale competitie.
 7. In de Beker Heren en Dames VWV wordt gespeeld met een bonus van twee punten per niveau tijdens de eerste vier sets voor de laagst spelende ploeg (met een maximum van vier punten per set). In de vijfde set wordt gespeeld met een bonus van één punt verschil per niveau voor de laagst spelende ploeg (met een maximum van twee punten in deze set).
 8. De organisatie van de halve finales en de finales zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement VWV waar de plichten van iedereen zijn omschreven. Schema wordt opgemaakt door de bekerleiding. Vermits dit vaste organisaties zijn, kan er niet gewijzigd worden door de ploegen.
 9. De halve finales worden in één weekend ingericht, (dus op zaterdag en zondag). Door de bekerleiding wordt een schema opgemaakt.

Jeugdbeker

 1. Beker voor jeugdploegen Jongens en meisjes, met volgende categorieën U19 – U17 – U15 – U13 en U11. Dit is afzonderlijk voor jongens en meisjes.
 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de internationale spelregels. In dit geval wordt er gespeeld naar drie winnende sets. Alle wedstrijden zijn met rechtstreekse uitschakeling.
 3. Samengestelde en gemengde ploegen zijn niet toegelaten.
 4. Spelers/speelsters met plusstatuut zijn niet toegelaten.
 5. Per jeugdcategorie kan een club maar één ploeg inschrijven.
 6. Alle wedstrijden worden verwerkt met VolleySpike en deze worden volledig gemarkeerd.
 7. De provinciale jeugdbekerwinnaar wordt verplichte deelnemer aan de VV Jeugdeindronden voor bekerwinnaars.
 8. Indien provinciale bekerwinnaar ook de provinciale kampioen is, speelt de bekerwinnaar de VV-jeugdeindronden voor de bekerwinnaars en wordt de tweede van het provinciaal kampioenschap de vertegenwoordiger bij de VV-jeugdeindronden voor kampioenen. Indien de tweede in het provinciaal kampioenschap ook van dezelfde club (als de kampioen en bekerwinnaar) is, dan geldt het volgende: Provinciaal kampioen speelt de VV-jeugdeindronden voor de kampioenen en de verliezende bekerfinalist de VV-Jeugdeindronden voorbekerwinnaars.
 9. Wanneer één ploeg weigert en/of allebei de ploegen weigeren te spelen op de VVJeugdeindronden wordt daarvoor een kost aangerekend. In dit geval wordt de volgende ploeg in de rangschikking uit de provinciale competitie afgevaardigd.