Aangepaste procedure uitstellen wedstrijden (covid 19): (vanaf 11 januari 2022)

Enkel bij uitstel van wedstrijden (wegens corona) worden de secretarissen en voorzitters van de ploegen nog verwittigd via een email van de clubadministratie Volley Vlaanderen. Er worden dus geen andere mails meer verstuurd, daar dit te tijdrovend is.

Om uitstel te bekomen wordt de competitieleiding hiervan ingelicht via email door de betrokken ploeg. Desnoods kan men ook de tegenstrever al op de hoogte brengen.

Wanneer de competitieleiding oordeelt dat de wedstrijd wordt uitgesteld, dan wordt dit verwerkt in het competitieprogramma. In de kalender op de website Volley West-Vlaanderen wordt de datum doorstreept en wordt uitgesteld vermeldt. Bij deze handeling worden ook de e-mails naar clubs en de aangeduide scheidsrechter gestuurd.

Wij raden aan om bij vertrek naar een match steeds deze kalender te raadplegen, zo vermijdt men onvoorziene verplaatsingen.

Competitieleiding Volley West-Vlaanderen,