Bekerploegen 2020-2021

De bekertrekking zal plaatsvinden op 5 juni 2020, door de coronacrisis zal dit in beperkte kring gebeuren.