Huishoudelijk reglement

Aangepast huishoudelijk reglement goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 22/12/2016

Volley magazijne

Het nieuwe Volleymagazine is uit…   
           

Wie voelt zich geroepen

beach

De heer Raes Rony neemt ontslag en daarom is de Raad van Bestuur op zoek naar een voorzitter die verantwoordelijk is voor de beach.
Kandidaten kunnen zich melden bij Johan Van Riet.

9. Voorzitter Beachvolleybal
9.1 Hij stelt daartoe de nodige reglementering op volgens de geldende internationale reglementering I.V.S. Hij stelt jaarlijks een Beach evenementenkalender samen.
9.2 Hij maakt jaarlijks een begroting op.
9.3 Hij organiseert in samenwerking met de verschillende instanties, gemeenten en sponsors de jaarlijkse Beach evenementen. Hij staat in voor de goede uitvoering en organisatie van alle activiteiten opgenomen in de Beach volleykalender
9.4 Hij onderhoudt de samenwerking en positieve contacten met alle instanties die zijn werkingsgebied bevatten en met sponsors, dit laatste na samenspraak met de Raad van bestuur.
9.5 Hij verleent medewerking aan beachvolleybalmanifestaties, ingericht door Volley Vlaanderen en de K.B.V.B.V. of andere instanties, indien een voorafgaande vraag gericht tot de K.W.V.B.V gunstig wordt beoordeeld.

Wijziging mailadres voorzitter

mail

Gelieve vanaf heden johanvanriet@telenet.be te gebruiken als mailadres voor de voorzitter KWVBV.

SLOVO VOLLEY BRUGGE IN DE KIJKER

Aflevering 43 (Slovo Volley Brugge) van de ploeg in de kijker is opgemaakt door Promotie & Media-commissievoorzitter Filip Rossel. Veel leesplezier !

slovo-volley-brugge

IPJOT WETTEREN

IPJOT MEI WETTEREN
Zaterdag 6 mei 2017 : Meisjes 2002-2003-2004-2005
Zondag 7 mei 2017 : Jongens 2002-2003-2004-2005

Zomerstages 2017

Zomerstage Kluisbos: 19 tot 22 augustus voor J en M 2002 en 2003 ( internaat )
Zomerstage Zwevezele: 12 – 13 en 14 augustus voor J en M 2004 en 2005 ( externaat ).