BIJSCHOLING VRIJWILLIGER

Vanuit Volley Vlaanderen wordt opgemerkt dat heel wat clubs het steeds moeilijker hebben om vrijwilligers te vinden. We willen hier als federatie op inspelen door een inspirerende bijscholing te organiseren over dit onderwerp met onmiddellijk heel wat concrete tips. Deze bijscholing is gericht naar de bestuursleden van de clubs. De 2 uur durende bijscholing wordt gegeven door een externe expert van Dynamo Project.

Daaraan gekoppeld willen we clubs stimuleren om zaken die goed verlopen in hun club te delen met andere clubs. We organiseren de ‘Super Cup voor Clubs’ om het delen van deze good practices te faciliteren. De ‘Super Cup voor Clubs’ is reeds getest in Vlaams-Brabant en kon rekenen op heel wat positieve commentaar van de deelnemers!

West-Vlaanderen, 4 april, 19u30, Sportlaan, Tielt

Initiatorcursus in Roeselare

Eind deze maand start in Roeselare een nieuwe cursus voor volleybaltrainers, (start)niveau initiator. Een must voor alle beginnende trainers om kwalitatieve volleybaltrainingen te geven!

Wie stelt zich kandidaat voor de functie van …

Voorzitter Pers & Promotie

8.1. De Voorzitter stelt een commissie samen, met als doel hem bij te staan in al zijn opdrachten.

8.2. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het verspreiden van berichtgeving nuttig voor het beleid en de promotie van onze volleybalsport in de media. 

8.3. Hij/Zij adviseert het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur West-Vlaanderen over het houden van persconferenties en legt de agenda hieromtrent voor. 

8.4. Hij/Zij werkt nauw samen met de andere commissieleden om de nodige ruchtbaarheid te geven aan activiteiten, op het getouw gezet door Volley West-Vlaanderen

8.5. Bijhouden van de historiek van het verbond.

8.6. Hij/Zij maakt deel uit van de Redactieraad en staat mee in voor de voorbereiding en opmaak van Westvolley.

 

Voorzitter Beachcommissie

9.1. Hij/Zij stelt daartoe de nodige reglementering op volgens de geldende internationale reglementering I.V.S.  Hij stelt jaarlijks een Beach evenementenkalender samen.  

9.2. Hij/Zij maakt jaarlijks een begroting op. 

9.3. Hij/Zij organiseert in samenwerking met de verschillende instanties, gemeenten en sponsors de jaarlijkse Beach -evenementen. Hij/Zij staat in voor de goede uitvoering en organisatie van alle activiteiten opgenomen in de Beach volleykalender 

9.4. Hij/Zij onderhoudt de samenwerking en positieve contacten met alle instanties die zijn werkingsgebied bevatten en met sponsors, dit laatste na samenspraak met de Raad van bestuur.

9.5. Hij/Zij verleent medewerking aan beachvolleybalmanifestaties, ingericht door Volley Vlaanderen en Volley Belgium of andere instanties, als een voorafgaande vraag gericht tot Volley West-Vlaanderen gunstig wordt beoordeeld.

 

Indienen van kandidaturen.

De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering.

Zittende leden van de Raad van Bestuur kunnen hun kandidatuur voor een functie mondeling mededelen op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, mits respecteren van de termijn voorzien in punt 7.1.

Wanneer een lid van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat ontslag neemt, duidt de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aan, welke de verantwoordelijkheid van de functie op zich neemt tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 

Rekeningtoezichter

Zoals elk jaar dient op de algemene vergadering de jaarrekeningen te worden goedgekeurd.
Hierbij een oproep naar kandidaten om als rekeningtoezichter te fungeren.
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de Voorzitter.

Bekendmaking ploeg van de week 02-03 februari

Aandachtspunten wedstrijdbladen jeugd en beloften

Regelmatig stellen wij vast dat de wedstrijdnummers niet volledig of onleesbaar worden ingevuld op de jeugdwedstrijdbladen en vereenvoudigd wedstrijdblad voor de beloftenwedstrijd. Op de voorziene plaats vragen we om dit nummer volledig te vermelden zoals dit is aangegeven in de kalender. Het volledig nummer bestaat uit de reeksindeling met daarachter het nummer. Voorbeeld W2DA-0020  of voor jeugd W13MRA-0021.

De wedstrijdbladen van jeugd en beloften moeten opstuurt worden binnen de week. Hier stellen we vast dat er WSB meegestuurd worden met een ander Weekend.

Gelieve zich daar aan te houden, zo vermijd je extra kosten.

Competitiereglement 2018 – 2019

De belangrijkste wijzigingen:

  • A.4.4.: aanpassingen bij wijzigen wedstrijden ( termijn en kost)
  • A.11.2: Onkostenbriefjes scheidsrechters
  • A.13.3.5.: Coachlicentie voor ploegen uit tweede provinciale
  • D.3.1.: opstart competitie voor jeugdspelers van beperkt niveau onder noemer recrea
  • D.3.7.: Voorwaarden plusstatuut
  • D.12.4.: Volley Toer
  • E.2.: aanpassingen wijzigen bekerwedstrijden
  • Invoeren elektronisch wedstrijdblad.

Inschrijven van 3 mei tot 18 mei.

U19 Kampioenschap jongens en meisjes

Op zaterdag 27 april 2019 zal een tornooi ingericht worden voor U19 meisjes en jongens. De winnaar wordt provinciaal kampioen en zal onze provincie vertegenwoordigen op de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Vanaf heden kan men inschrijven voor dit tornooi en dit tot 1 maart 2019. Een mail naar de competitieleider is daarvoor voldoende (eddy.degrave@telenet.be).

Organisaties volley West Vlaanderen 2019

Referendum “Ploeg van het jaar”

Dit seizoen pakt de Commissie Promotie en Media opnieuw uit met het referendum ‘Ploeg van het Jaar’ voor de provinciaal spelende ploegen.

Meer info en het reglement zijn hier terug te vinden. Wekelijks publiceren we ook de tussenstand op de website en op facebook